Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu | ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec | tel./fax (0-33) 861 47 01 | sekretariat@mosir-zywiec.pl | BIP MOSiR
Badania jakości wody

Badania jakości wody z dnia 16 maja 2024 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu informuje, że na podstawie badań jakości wody z 16 maja 2024 roku, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium GBA Polska, woda na basenie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.(Dz.U. 2015 poz.2016)

 

Poza parametrami:

  • Chloroform - ≤ 0,030; mg/l; Rozp.MZ – wynik – 0,035 – z niecki basenowej o głębokości 0,6 m
  • Chloroform - ≤ 0,030; mg/l; Rozp.MZ – wynik – 0,040 – z wody wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji
  • Mętność - ≤ 0,30; NTU; Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016 – wynik – 0,33 - z wody wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

 

Prace naprawcze:

- dodatkowe zastosowanie koagulantu oraz środka

do dezynfekcji wody basenowej - GlonChem

- przechlorowanie wody basenowej

- dopuszczenie świeżej wody do basenu

- dodatkowe płukanie filtrów basenowych

< powrót do listy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

tel./fax (0-33) 861 47 01
e-mail: sekretariat@mosir-zywiec.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037

© MOSiR Żywiec 2013
Projekt i wykonanie: