Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu | ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec | tel./fax (0-33) 861 47 01 | sekretariat@mosir-zywiec.pl | BIP MOSiR
Badania jakości wody

Badania jakości wody z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu informuje, że na podstawie badań jakości wody z dnia 25 kwietnia 2024 roku, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium GBA Polska, woda na basenie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.(Dz.U. 2015 poz.2016)

 

Poza parametrem:

Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2°C – 92 (wymagania - ≤ 20) z wody wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacjji.

 

Zostały przeprowadzone następujące prace naprawcze:

- przechlorowanie wody basenowej

- dopuszczenie świeżej wody do basenu

- obniżenie temperatury wody

- dodatkowe płukanie filtrów basenowych

 

w celu przywrócenia prawidłowych parametrów wody.

 

 

Z poważaniem,

Paweł Hankus

< powrót do listy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

tel./fax (0-33) 861 47 01
e-mail: sekretariat@mosir-zywiec.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037

© MOSiR Żywiec 2013
Projekt i wykonanie: