Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu | ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec | tel./fax (0-33) 861 47 01 | sekretariat@mosir-zywiec.pl | BIP MOSiR
KOMUNIKAT !!!
17-05-2024

Udostępnienie kompleksu boisk przy ZSME dla mieszkańców Żywca

Powiat Żywiecki podpisał porozumienie dotyczące nieodpłatnego udostępnienia kompleksu boisk zlokalizowanych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Starostą Żywieckim, Burmistrzem Miasta Żywca, Dyrektorem ZSME, Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 i Wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej GRONIE.

Mieszkańcy miasta Żywca będą mogli korzystać nieodpłatnie z kompleksu boisk w każdy wtorek i piątek w godzinach od 17.00 do 19.00.

Fotografie
< powrót do listy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

tel./fax (0-33) 861 47 01
e-mail: sekretariat@mosir-zywiec.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037

© MOSiR Żywiec 2013
Projekt i wykonanie: